lördag 10 juli 2010

Hållbar Marknadskommunikation nominerade till årets marknadsföringsbok

Vi har flyttat den här bloggen, följ med oss till Bosons Byrås blogg.

Varje år utkommer en mängd nya marknadsföringsböcker fulla av kunskap, inspiration och lyckade exempel. Som en del i Sveriges Marknadsförbunds arbete med att bevaka och uppmuntra bra marknadsföring delas varje år ut ett antal priser, varav ett går till Årets Marknadsföringsbok.

- Syftet med tävlingen är att premiera duktiga forskare och författare, och uppmärksamma läsvärd marknadsföringslitteratur. Årets böcker täcker en rad spännande ämnen och här finns mycket kunskap att hämta, säger Jan Fager, VD Sveriges Marknadsförbund.

Klicka på rubriken och läs hela pressmeddelandet.

fredag 30 april 2010

Kommentarer om boken

Bloggen om boken Hållbar Marknadskommunikation har flyttat.

"Pia Boson och Anna Katarina Berglund bjuder i Hållbar Marknadskommunikation på år av erfarenhet och kunskap, allt samlat på ynka 349 sidor, bara det är en konst! Redan i inledningen inser jag att jag har hittat Bibeln för oss som arbetar med media och kommunikation, att nå människor på olika sätt.
Ett eget ex. är ett måste och dessutom är placeringen är självklar. Hållbar Marknadskommunikation ligger numera på max en armlängdsavstånd från mig på skivbordet."


Catherina Ronsten, frilansjournalist/marknadsekonom, grundare och kreativt ansvarig för Betydelsefulla möten www.betydelsefulla.seRecension av boken av Magnus Anselm, VD på IRM

"Totalt sett den bästa bok i ämnet jag någonsin läst. Det inkluderar även engelska o amerikanska böcker. Ni skall vara mycket stolta! Dahlens böcker kanske är roligare och i vissa fall mer tänkvärda, men Ni täcker väldigt mycket och gör det väldigt bra. Bra struktur genom att Ni låter modellen vara med hela vägen. Tydlig röd tråd m m".

_______________________________________

Robert Hertzman, Compro Media

"Det här blir en klassiker, grattis!"

"Tycker om den ödmjuka tonen i boken i ett ämne som är så svårt som kommunikation".

Beskrivningen av huvudmedierna och SWOT analysen och formeldelen är naturlig och enkel med all återkoppling till mediekommunikation som en del i den totala marknadsföring och försäljningsprocessen, en viktig del skriven med befriande distans.

Genomgången av en massa fackuttryck och branschens speciella förkortningar har vi alla nytta av, boken blir en bra referens och komihågbok i bokhyllan, den kommer att få många tumavtryck genom åren...

_____________________________________

Lektören Jan-Olof Svensson, Bibliotekstjänst (BTJ), har i BTJ-häfte 10107232 recenserat boken "Hållbar marknadskommunikation", han skriver bl.a.

”Denna välgjorda handbok behandlar grunderna inom marknads-kommunikation samt mer avancerade teorier inom området."

Han avslutar sin recension med

"Denna aktuella, användbara och pedagogiska lärobok ger en praktiskt och teoretiskt grundad helhetsbild med många relevanta exempel. Boken är mycket lämplig för målgruppen."


________________________________________

Varför en bok om marknadskommunikation?

Vår bransch är i kraftig förändring. Anledningen till att jag och Anna Katarina Berglund skrev boken Hållbar marknadskommunikation var att vi saknade en aktuell och heltäckande handbok om hur vi planerar vår marknads-kommunikation.

Vi tyckte också att den kommunikationsmodell som länge har använts inom branschen, inte fungerade – så därför tog vi tog fram en ny.Dessutom är det fler aspekter, ett helhetstänkande och allt fler kommunikationskanaler att ta hänsyn till vid planeringen idag jämfört med tidigare, vilket vi också har belyst i boken.

Hållbar marknadskommunikation ger dig en helhetssyn av medie-marknaden och en god vägledning i hur köp- och säljprocessen går till och vad du bör tänka på när du planerar din marknadskommunikation. Du får ta del av 46 års samlade kunskaper och erfarenheter inom området samt otaliga år av kunskap och erfarenheter från andra marknadskommunikatörer. Du får också tillgång till fördjupnings material på webben som bland annat rör de mätmetoder och analysverktyg som används av medie-företagen och som ligger till grund för deras prissättning.

Läs mer om "Hållbar marknadskommunikation" på Bosons byrås webbplats.

tisdag 19 januari 2010

Hållbar Marknadskommunikation

Hållbar marknadskommunikation är en bred handbok för dig som arbetar på en marknadsavdelning, en medie- eller reklambyrå, ett medieföretag, är VD, student eller bara är nyfiken på marknadsföring.

Den behandlar marknadskommunikation ur ett helhetsperspektiv och visar hur man arbetar med kommunikation som både håller i längden och ger ett positivt resultat. Boken ger en inblick i hur branschen fungerar, vilka aktörerna är, hur köp- och säljprocessen går till och vad du som kommunikatör bör tänka på.

Vägen till framgång handlar ytterst om att förstå att varumärkets värde bestäms av kunden. Andra centrala faktorer är vikten av att sätta mål samt konsekvens i planering, genomförande och uppföljning. Författarna visar också på nödvändigheten av ett helhetstänkande och att integrera CSR (företagets samhällsansvar, miljömässigt, affärsetiskt och socialt) i det dagliga arbetet.

Hållbar marknadskommunikation behandlar både grunderna inom marknadskommunikation och mer avancerade teorier. Författarna lanserar dessutom en ny kommunikationsmodell som underlättar och effektiviserar kommunikationsarbetet. Läsaren leds på ett pedagogiskt sätt genom denna och får god insyn i alla delar.

Pia Boson driver kommunikationsbyrån Bosons Byrå. Hon har arbetat med marknadskommunikation i olika former sedan 1986, för både stora och mindre företag, bl.a. American Express, Banverket, Bukowskis, Cision, H&M, Nike, Polarbröd och Röda Korset. Pia är utbildad marknadsekonom och har även arbetat som omvärlds- och marknadsanalytiker på TV4.

Anna Katarina Berglund driver kommunikationsbyrån Anna Katarina Berglund Marknadsförare med verksamhet inom marknadsanalys, kommunikationsplanering och utbildning av mediesäljare och marknadschefer. Hon är civ.ek. och har arbetat med dessa frågor sedan 1988, med kunder som Akademi Båstad, Axfood, DirektPress, Levi Strauss Norden och Svensk Direktreklam.